منابع دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

شرح ابن عقیل ( تعلیق محمد محی الدین - انتشارات استقلال ) - مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ( ابن هشام )- موسوعة الصرف و النحو و الإعراب ( امیل بدیع یعقوب - انتشارات استقلال )

علوم بلاغی :

مختصر المعانی ( تفتازانی - انتشارات اسماعیلیان ) ( ترجمه شده توسط حسن عرفان ، انتشارات هجرت ) - جواهر البلاغه ( احمد هاشمی )

مقاله نویسی :

اللغة العربیة الحدیثة ( دکتر محمد علی آذرشب - انتشارات سمت ) - الأدب العربی و تاریخه حتی نهایة العصر الأموی ( دکتر محمد علی آذرشب - سمت ) - تاریخ الأدب العباسی ( دکتر محمد علی آذرشب - سمت )تاریخ الأدب العربی ( حنا الفاخوری - انتشارات توس ) - الوجیز فی تاریخ الأدب العربی ( دکتر ابوالفضل رضایی و علی ضیغمی انتشارات جهاد دانشگاهی )

متون :

قرآن مجید ۳جزء آخر - نهج البلاغه ( خطبه های ۱،۳،۴،۲۷،۱۹۳ نامه امام علی به امام حسن علیهما السلام و کلیه ی حکمت ها )المجانی الحدیثة - نصوص من النظم و النثر ۴ جلد ( دکتر نادر نظام طهرانی - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی) ، دیوان برخی از شعراء مانند متنبی و ...

زبان انگلیسی :

حدود ۵۰ صفحه از تاریخ ادبیات رینولد نیکلسون ( ترجمه شده به فارسی توسط خانم کیوان دخت کیوانی ) - انگلیسی برای دانشجویان عربی ۱و۲ ( انتشارات سمت )

 

منابع دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس

۱- صرف و نحو : النحو الوافی ۴جلد بدون بخش های ( زیادة و تفصیل )

شرح ابن عقیل ۲ جلد

۲- بلاغت و نقد أدبی : الف : دراسة فی مسائل بلاغیة هامة ( دکتر محمد فاضلی - انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ) ب: مختصر المعانی ج: جواهر البلاغة د: النقد الأدبی و أصوله و مناهجه سید قطب

۳- مقاله نویسی و إنشاء : آشنایی با سبک مقاله نویسی در یکی از موضوعات مربوط به شاخه های رشته زبان و ادبیات عربی

۴- متون نظم و نثر : الف : المجانی الحدیثة ( ۵ جلد) ب : قرآن کریم ج : نهج البلاغة د : آثار شعری و نثری شعراء و نویسندگان معاصر عربی

۵- تاریخ ادبیات و ادبیات تطبیقی : الف : آثار شوقی ضیف در تاریخ ادبیات ب: الجامع فی تاریخ الأدب العربی ( حنا الفاخوری ۲ جلد) ج : أدباء العرب ( بطرس البستانی ) د : تاریخ الأدب العربی ( العصر المملوکی عمر موسی باشا ) ه : دراسات فی الأدب العربی الحدیث و مدارسه ( محمد عبدالمنعم خفاجی ) و : الأدب المقارن ( محمد غنیمی هلال )

۶- زبان انگلیسی تخصصی : تاریخ أدبیات عربی ( رینوالد نکلسون ترجمه شده به فارسی توسط خانم کیوان کیوان دخت)

   + سارا - ۳:۳٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٧